โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

Latplakhaophitthayakhom School

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
มาโรงเรียน 984
ไม่มาโรงเรียน 507
สถิตินักเรียนมาเรียน
นักเรียนทั้งหมด คน จำแนกได้ดั้งนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวประไพ เสมหร่ำ
ล๊อกอิน