โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

Latplakhaophitthayakhom School

วันที่ 09 ธันวาคม 2564
มาโรงเรียน 0
ไม่มาโรงเรียน 1496
นักเรียนทั้งหมด คน จำแนกได้ดั้งนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา
ล๊อกอิน