โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

Latplakhaophitthayakhom School

วันที่ 17 กันยายน 2564
มาโรงเรียน 639
ไม่มาโรงเรียน 857
นักเรียนทั้งหมด คน จำแนกได้ดั้งนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา
ล๊อกอิน