โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

Latplakhaophitthayakhom School

ลงทะเบียนชุมนุม

ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1

ป้อนรหัสนักเรียนเพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนชุมนุม