โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

Latplakhaophitthayakhom School

วันที่ 20 กรกฎาคม 2567
มาโรงเรียน 8
ชาย 4
หญิง 4
ไม่มาโรงเรียน 1595
ชาย 762
หญิง 833
จำแนกได้ดั้งนี้
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
มาเรียน 131201
ชาย 120001
หญิง 011200
ไม่มาเรียน 314266243237265270
ชาย 14413712397126135
หญิง 170129120140139135